V Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově můžete
od 23. září 2016 do 26. února 2017 shlédnout výstavu obrazů
Hany Autengruberové - Jedličkové (1888 - 1970).
Kurátorkou výstavy a autorkou stejnojmenné knihy
je doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Otevírací doba viz www.zamekpacov.cz

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.