AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Machulková - Dvořáková Marie
(1899 - ?)
malířka 
 
 
 
 
Narození:
2/5/1899, Praha
 
Studia:
Soukr.škola malířská Ferd.Engelmullera, Vikt.Olivy a K. Raška
Uměleckoprůmyslová škola Praha, 1917-1924, prof. Jan Beneš
 
POZNÁMKY:
1927-1930 asistentka J.Beneše na umprum
návrhy nástrop.maleb pro vilu Dr.Kramáře
LITERATURA:
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 1. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.