O nás
 
Inspirováni knihou Martiny Pachmanové Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, jsme v roce 2004 začali jako „soukromé osoby“ společně sbírat výtvarná díla žen z období první republiky. Nedostatek literatury, která by se umělkyněmi první republiky zabývala, nás přiměl k tomu, že jsme začali biografické údaje těchto autorek a informativní kopie reprodukcí jejich děl shromažďovat sami.
Po několika letech jsme ale viděli, že musíme začít nashromážděné materiály uspořádávat databázovým způsobem, nechceme-li o nich ztratit přehled. Všichni tři jsme společníky společnosti STUDIO 1809, s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodního serveru www.eAntik.cz. Zkušenost s internetovým prostředím nás proto dovedla k myšlence umístit databázi na internet a zpřístupnit ji širší odborné veřejnosti.
Aby projekt dostal právní subjektvitu potřebnou pro uzavírání licenčních smluv, založili jsme občanské sdružení s názvem Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s. (DAVU). Projekt sám jsme pak nazvali "výtvarné umělkyně".
Věříme, že záměr dokumetovat hodnoty ženského výtvarného umění osloví i širší zainteresovanou veřejnost a že se na budování archivu výtvarné tvorby žen budou podílet i jiní sběratelé, historici umění, potomci jednotlivých autorek nebo majitelé jejich děl.
 
Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.
Sídlo: Praha 7, Kostelní 14
IČ: 22873767
 
Ing. Daniela Čechová
Absolvovala Stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby a dvouleté studium Rudolfinské akademie, obor starožitník. V roce 2000 vedla redakci publikace Muzea a galerie v Praze.
 
Ing. Jolana Stádníková
Absolvovala Stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby a dále studium na Středoevropské universitě se zaměřením na historii umění a architektury. Je spoluautorkou publikace Pražské sochy 1980-2000 (s M. Třeštíkem). Sbírá české sklo druhé poloviny 20. stol.
 
Ing. arch. Michael Třeštík
Absolvoval Stavební fakultu ČVUT, obor architektura a urbanismus (1971) a postgraduální studium Stavební fyziky (1975). V 90. letech působil jako výtvarný kritik pro časopisy Tvorba, Iniciály, Kmen, Tvar a Mladý svět, byl kurátorem několika výstav volného i užitého umění, napsal román Zdi tvé (1988, 2000, 2008), dále knihy Pražské sochy 1980-2000 (s Jolanou Stádníkovou), Manželské etudy (s Helenou Třeštíkovou) a Kostelecká keramika (s Janem Svatošem). Dále napsal knihu esejů o výtvarném umění Slečny z Avignonu a knihu o sběratelství Umění sbírat umění (oboje nakladatelství Gasset, 2010). Hlavní sběratelské obory: česká malba a česká keramika 20. století.

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.