O archivu "davu" - "výtvarnýchumělkyních"
 
Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s., zkráceně DAVU, je občanské sdružení, které provozuje na internetové adrese www.vytvarneumelkyne.cz stránky s nadpisem „výtvarnéumělkyně“. Stránkám říkáme „výtvarné umělkyně“, „archiv davu“ nebo jen „davu“. Velká a malá písmena nebo spojená a nespojená slova jsou jen grafickými hříčkami bez větší logiky a smyslu.
 
Příběh českého výtvarného umění
od počátku až do poloviny dvacátého století je vyprávěn zatím téměř výhradně jako příběh výtvarného umění mužů. Kromě několika mála výjimek do něj nebyly ženy vůbec zahrnuty.
 
Stránky Archiv „davu“ - "výtvarnéumělkyně"
jsou proto zaměřeny na mapování výtvarných děl autorek žen tvořících v Českých zemích od devatenáctého zhruba do poloviny dvacátého století.
 
Vyhledáváme a archivujeme informace o dílech, která se bez povšimnutí objevují a zase mizí ve sběratelském a obchodním provozu,
 
na základě sběratelských kontaktů získáváme informace o dílech, která jsou skryta v soukromých sbírkách a sběratelských domácnostech,
 
soustřeďujeme a doplňujeme informace sice veřejně dostupné, ale natolik rozptýlené, že pro širší veřejnost jsou jen obtížně využitelné,
 
od pamětníků získáváme poslední svědectví o životě autorek, které zatím neprávem zůstaly mimo zájem historie umění.
 
Stránky Archiv "davu" - "výtvarnéumělkyně"
tak vytvářejí otevřený a veřejně přístupný internetový archiv materiálů, který je volně k dispozici badatelům, odborné veřejnosti i sběratelům.
 
Věříme, že tento záměr nám pomohou naplňovat i jiní sběratelé, historici nebo potomci umělkyň a že se gendergalerie stane společným dílem lidí, kterým výklad dějin českého výtvarného umění není lhostejný
 
Stránky Archiv "davu" - "výtvarnéumělkyně"
využívají technického a provozního zázemí internetového serveru eAntik.cz, avšak je neziskovou a neobchodní aktivitou financovanou výhradně ze soukromých prostředků provozovatelů.
 
Děkujeme PhDr. Martině Pachmanové za určující inspiraci, kterou přinesla její průkopnická práce, kniha Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu.
 
Autoři a redaktoři Archivu "davu":
Ing. Daniela Čechová, Ing. Jolana Stádníková, Ing. arch. Michael Třeštík

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.