Čím můžete přispět?
 
Vyhledáváme a archivujeme jakékoliv informace o výtvarných umělkyních ženách tvořících zhruba do poloviny dvacátého století. Cenné jsou zejména fotografie nebo reprodukce jednotlivých děl, životopisné dokumenty, vzpomínky pamětníků a podobně.
 
Pokud jste sběrateli umění a máte ve své sbírce nějaké „ženské“ dílo, ozvěte se.
 
Pokud máte doma obraz, nebo víte o nějakém obraze u vašich přátel, který je signován ženským jménem, ozvěte se.
 
Pokud některá z výtvarných umělkyň patřila do Vaší rodiny a v rodině se zachovaly informace nebo vzpomínky na ni, ozvěte se.
 
Pokud jste obchodník a setkáte se s dílem ženy z období před rokem 1950, ozvěte se.
 
Pokud se zabýváte historií umění a zpracováváte téma, které souvisí s tímto programem, ozvěte se.
 
Pokud jste zástupcem státní nebo regionální galerie, která má ve svém fondu díla autorek žen, ozvěte se.
 
Podle vašeho přání jsme připraveni podržet sdělené informace nebo reprodukce v anonymitě, nebo naopak pramen informací nebo reprodukcí dohodnutým způsobem zveřejnit.
 
Pokud se nám ozvete, pošlete fotku nějakého autorsky určeného díla, oskenujete nebo půjčíte starý katalog nebo jakkoliv jinak pomůžete, bude to od vás kulturní čin. Ne více, ne méně.

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.