AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Melzerová Marie
malířka 
 
 
 
 
Narození:
Supíkovice
 
Studia:
Akademie ve Vratislavi, prof. von Grosen, Kanoldt a Műller
Uměleckoprůmyslová škola ve Vídni, prof. Anton Hanák, poté u prof. Rollera
 
Cesty:
Francie, Itálie, Švýcarska a Jugoslávie.
 
Výstavy:
1938 III. zlínský salon, Studijní ústav, Zlín
1932 Kunstring, Dům umění, Ostrava
 
POZNÁMKY:
Vytvořila řadu plastik a portrétů, které jsou v soukromém majetku, bustu v Zemském muzeu, 4 m vysokou sochu „Der heilige Rufer“ v kostele na Hlučínsku, velké reliéfy pro soukromou budovu aj.
Kašna purkmistra Emila Rochowanského
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.