AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Podhajská Minka
(1881 - 1963)
malířka, grafička, umělecká návrhářka hraček 
 
hloubka zpracování ••
 
 
 
Narození:
12/1/1881, Vídeň
 
Úmrtí:
9/16/1963, Liberec
 
Studia:
ve Vídni umělecká výchova v ženské akademii u L. Michalka, A. Boehma
dřevorytu se učila u Fr. Königa
 
Pobyty:
1918 ve Vídni
po roce 1919 Praha 
 
Cesty:
hodně cestovala
po 1. světové válce se přesídlila do Prahy
 
Členství:
SVU Mánes 1905-1908
Zakladatelka Kruhu výtvarných umělkyň v Praze 1921
 
Výstavy:
1901 Topičův salón v Praze
1911 Souborná výstava českých malířek v Turnově,
1913 Výstava architektury a dekorativního umění
1925 uspořádala výstavu českých odborných škol v rámci dekorativní výstavy umění v Paříži
1931 Topičův salon
1934 výstava hraček M. Podhajské v prosinci v umělecko průmaslovém muzeu v Praze
1937 Výstava evropských malířek v Paříži
a zúčastňovala se téměř všech výstav Artělu
 
POZNÁMKY:
věnovala se převážně designu hraček (spolupracovala s Viener Werkstatte, družstvem Artěl v Praze, Deutsche Werkstatten fur Handwerkkunst v Drážďanech ad.)
předmětem zájmu byla dřevěná stylizovaná hračka, předevšim soustružná, později hračka textilní
instruktorka pro hračky ve Státním ústavu pro domácí průmysl, tvořila pro Hořické hračkářské družstvo
v barevné škále upřednosňovala růžovou, v níž dosahovala až hranic grotesky
LITERATURA:
Stanclová V.(red.): Hračka - svět dítěte, katalog. Gottwaldov 1976
Opravilová E.: Současná hračka, Praha 1979
Brožová J.: Minka Podhajská, In:Umění a řemesla 1981, č. 3 Československý biografický slovník. Academia, Praha 1992.
Toman, P.:Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Výtvarné centrum Chagall, ostrava 1993.
Řetízky
Blatouchy
Ulice z Bretagne
Z Bretaňe
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.