AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Braunerová Zdenka
(1858 - 1934)
malířka, grafička 
 
hloubka zpracování •••
 
 
 
Narození:
4/9/1858, Praha
 
Úmrtí:
5/23/1934, Praha
 
Studia:
Žačka pražských umělců (Soběslav Pinkas, Antonín Chittusi, Amálie Mánesová)
1881 soukromá akademie Collarossi, Paris, France
1885 - 1893 soukromá akademie Collarossi, Paris, France
 
Pobyty:
v Paříži (Courtois), studuje zde velké francouzské interprety krajiny, zejména Rosseaua, Caubignyho, Corota, Milleta a Cazina 
 
Rodina:
Dcera známého politika Dr. Fr. Braunera
 
Cesty:
za studiem - Anglie, několikrát v Itálii
 
Členství:
SVU Mánes 1896-1906 (vyloučena pro "neposlušnost"), poté členkou Hollara a J.U.V.
 
Výstavy:
1890 ženská výstava v Paříži; pravidelně se účastnila výstav pařížských Salonů, přitom obesílala jarní pražské výstavy v Rudolfinu; 1927 výstavka jejího knižního grafického díla v knihovně UPM v Praze; 1932 její velká souborná výstava malířského díla, soubor její grafiky vystaven ve výstavě Hollara 1934
 
POZNÁMKY:
Stálá expozice věnovaná Zdence Braunerové se nachází ve Středočeském muzeu v Roztokách.
ODKAZY:
Stálá expozice - Středočeská galerie v Roztokách
LITERATURA:
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993
Krajina
Venkovský statek
Flakony malované
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.