AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Zábranská Jarmila
(1910 - 1991)
 
 
 
 
 
Narození:
8/7/1910, Hradec Králové
 
Studia:
1939 - 1945 Malířská škola Spolku výtvarných umělců Mánes, Praha, Bauch Jan, Nebeský Václav M., Sychra Vladimír, Tittelbach Vojtěch, Wagner Josef
 
Cesty:
1957 - 1974 Řecko, Francie, Rumunsko, SSSR, Egypt, Itálie, Belgie, Holandsko, Španělsko
 
Členství:
Český fond výtvarných umění (ČFVU)
1943 Svaz českých výtvarných umělců III.středisko Mánes
 
Výstavy:
Autorské
1957 Jarmila Zábranská: Nové obrazy 1955 - 1956, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1959 Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1957 - 1959, Galerie V. Špály, Praha
1985 Jarmila Zábranská-Sychrová: Výběr z díla, Galerie V. Špály, Praha

Společné
1944 Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha
1944 Srpen u Pošů - výběr prací současných malířů, Pošova galerie, Praha
1946 Mánes 1946, Mánes, Praha
1947 Léto v umění, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949 Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtv. umění, Praha
1950 Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1952 III. členská výstava,SVU Mánes, Praha
1956 Zátiší v české malbě XX. Století, Galerie ČFVU, Praha
1957 Malá krajina, Galerie ČFVU, Praha
1958 Město očima soudobých malířů, Galerie ČFVU, Praha
1959 - 1960 4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960 Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc
1961 Současné české malířství, Dům umění, Olomouc
1965 Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR, Dom kultúry, Bratislava
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1967 Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha, Praha
1975 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození, Praha
1977 Výtvarní umělci Velkému říjnu, Praha, Praha
1978 Umění vítězného lidu, Praha
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození, Praha
1980 Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz
1985 Vyznání životu a míru, Praha, Bratislava
1987 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů SČVU, Mánes, Praha
1988 Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek ÚRO, Mánes, Praha
1988 Salón pražských výtvarných umělců '88, PKOJF, Praha
2003 Z depozitáře Nadace Český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha

 
POZNÁMKY:
Věnovala se poetické a lyrické malbě. Ve figurální tvorbě se zabývala portréty a akty. Tvořila v širokém tematickém záběru, od květinových zátiší po žánrové obrazy hospod, lidí u moře. V krajinomalbě zobrazovala Vysočinu.
Ceny:
1979 Cena Českého fondu výtvarných umění
1979 Cena Svazu českých výtvarných umělců
1980 Zasloužilý umělec
1985 Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
LITERATURA:
Sborník S. V. U. Mánes 1938-1945. Volné směry, ročník 39. SVU Mánes v nakladatelství Svoboda, Praha 1947.
Mánes 1947. U příležitosti členské výstavy S. V. U. Mánes. Katalog. Družstvo Vlast, Praha 1947.
Výtvarní umělci k 2. všeodborovému sjezdu. Katalog. Tvar, Praha 1949.
Lamač, M.: Jarmila Zábranská. Katalog. SČSVT, Praha 1967.
Novák, L.: 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky. Katalog. GHMP, Praha (nedat.)
Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia. Katalog. DK Bratislava, Bratislava 1975.
Racek, M.: Jarmila Zábranská. Katalog. SČVU, Praha 1978.
Umění vítězného lidu. Katalog. SČSVU, Praha 1978.
Laudová, V.: Obraz města v současném malířství. Odeon, Praha 1978.
Konečný, D.:Umění a doba. Odeon, Praha, 1980.
Laudová, V.: Zátiší. Odeon, Praha 1983.
Vyznání životu a míru. Katalog. SČVU, Praha 1985.
Obrazy a sochy, výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců. Katalog. SČVU, Praha 1987.
Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí vítězného února. katalog. ČSVU, Praha 1988.
Salón pražských výtvarných umělců 88. Katalog. SČVU, Praha 1988.¨
Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Díl 2. Výtvarné centrum Chagall, Ostrave 1993.
Odpoledne
Pletí lnu
Zátiší s třešněmi
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.