DÍLO
Zpět na KATALOG DĚL
Zpět na AUTORKU
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Mořské pobřeží
1937
 
Mezerová - Winterová Julie
(1893 - 1980)
 
olej / karton, 14 x 23,5 cm
 
Nesignováno, vzadu pøípis: Balouny na moøském pobøeží v jižní Bretani, 1937
 
Soukromá sbírka
Mořské pobřeží
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.