AUTORKA
Zpět na SEZNAM AUTOREK
 
 
Marešová Milada
(1901 - 1987)
malířka, malířka a ilustrátorka 
malířka a ilustrátorka
 
hloubka zpracování •••
 
 
 
Narození:
11/16/1901, Praha
 
Úmrtí:
2/19/1987, Praha
 
Studia:
Kreslířská a malířská školy pro dámy na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1916 – 1919), prof. Krostová, Hofbauer
AVU Praha (1919 – 1923) prof. Vojtěch Hynais
 
Cesty:
1922 Studijní cesta po Německu
1923 Stipendijní pobyt v Paříži u Františka Kupky
1961 Poznávací cesta po Číně
1964 Cesta po Tunisu
1967 Cesta do Londýna
1968 Cesta do Paříže
1977 Cesta do Paříže a po zámcích na Loiře
 
Členství:
od 1947 SVU Purkyně
 
Výstavy:
1925 Autorská výstavu obrazů a kreseb v Topičově salónu v Praze (spolu s Vlastou Vostřebalovou)
1930 Aventinská mansarda
1931 Východoslovenské muzeum v Košicích.
1932 Výstava v Museu v Hradci Králové
1936 zlínský salon
1946 Praha, Krásná jizba, Kutná hora (-výstava kreseb z káznice)
1950 Praha
1968 Jindřichův Hradec, Galerie soudobého gobelínu,současná tapiserie
1971 Náchod
1972 Galerie D v Praze
1977 Praha, galerie bří čapků
1983 Výstava Dvacátá léta – sociální tendence v Galerii v Roudnice nad Labem a v Galerii výtvarného umění v Liberci
1983 Hluboká nad Vltavou, muzeum Ohrada
1985 Výstava v Domě pánů z Kunštátu v Domě umění města Brna
zastoupena ve sbírkách GHMP a státní galerie v Chebu
 
POZNÁMKY:
1940 – 1941 Zatčení gestapem pro spolupráci s ilegálním časopisem V boj. Vazba na pražském Pankráci, v Lipsku, Budišíně a v Berlíně
1942 Marešová je odsouzena lidovým soudem v Berlíně ke 12 letům káznice a 10 letům ztráty cti
1942 – 1945 Vězněna v ženské káznici Waldheim (napsala a ilustrovala "Waldheimská idyla")
kreslí pro noviny (Lidové noviny, Prager Presse, České slovo, Pestrý týden)
ilustruje knihu Ch.Baudelairea (kniha Fanfarlo)
1930 - 1939 scénická spolupráce s Vinohradským divadlem a Lidovou scénou, Komorním divadlem, Dětským divadlem Míly Melanové
LITERATURA:
Tille V.: Výstava obrazů a kreseb Milady Marešové, Praha 1930
Tille V.: Katalog souborné výstavy obrazů a kreseb Milady Marešové, Hradec Králové 1932
Masaryková A.: Z káznice, praha 1945
Mervart j.: Výbor z díla Milady Marešové (ilustrace, kresby, grafiky), Náchod 1971
Bužgová E.: Cestami života a umění, praha 1977
Schmied V.: Tendenzen der zwanzige Jahre, West-Berlin 1977
Soldan F.:Sociální umění, sociální malířství a sochařství dvacátých a třicátých let, Praha 1980
Holešovský F.: Glosy k vývoji české ilustrace pro děti, 1982
Pánková M.:Dvacátá léta I., Sociální tendence, liberec 1983 (galerie Roudnice nad Labem)
Stehlíková B.: Cesty české ilustrace pro děti a mládež, 1984
Hochová J.: Milada Marešová, Brno 1985
Holešovský F.: Čeští ilustrátoři v současné knize pro dětia mládež, Praha 1989
Štoll K.: Obrazy a plastiky výtvarných umělců druhé poloviny 20.století, Praha 1995
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995
Tomeš J. a kol.: Český biografický slovník XX. století Praha a Litomyšl 1999
Děvče s panenkou
Těhotná
Josefina Baker
Josefina Baker
 Plovárna
Don Quijote
Turecký chlapec
 

© 2009 STUDIO 1809, s.r.o.
© 2009 Softwarové řešení Studio dmm
© 2010 Digitální archiv výtvarných umělkyň, o. s.